Освітні програми

Соціально-побутова адаптація

 Програма спрямована на опанування особою із неповносправністю необхідних знань та навичок для підтримання суспільної та родинно-побутової діяльності, усвідомлення своїх можливостей та обмежень. Ми допомагаємо дітям із особливими потребами соціально адаптуватись у суспільстві, досягнути певної соціальної незалежності.

 Поведінкова терапія

 Програма покликана сформувати і розвивати в дитині відчуття соціальних взаємин, покращувати її поведінку та вміння дотримуватись загальноприйнятих правил і норм у суспільстві, сприяти розумінню почерговості, розвивати комунікативні навички. Ми працюємо за принципом заохочення бажаної поведінки, її моделювання та розбиття на ланцюжок менших фрагментів. Дану методику використовуємо під час формування соціальних та побутових навичок, у самообслуговуванні.

 Альтернативна та допоміжна комунікація

 Програма формує невербальні комунікативні навички дитини. У роботі ми використовуємо навчальні функції предметів, фотографій, піктограм, зображень, жестів. Цими засобами ми надаємо дитині можливість краще висловити свої потреби, почуття, емоції, відчути розуміння зі сторони інших людей, стати активним учасником подій, які відбуваються довкола.

Заняття за методикою М.Монтессорі

 Унікальна програма для дітей із особливими потребами, яка дозволяє розвиватись виключно в індивідуальному темпі, під керівництвом педагога. Для навчання використовуються спеціально розроблені матеріали, адаптовані під особливості розвитку таких дітей.

 Сенсорна інтеграція

 Програма розвиває сприйняття дитини та формує уявлення про властивості предметів оточуючого середовища, їх форму, розмір, колір, розміщення у просторі, смак, запах, звучання, температуру. Це безцінна допомога дитині в отриманні максимальної інформації від навколишнього світу та власного тіла.

 Підготовка до навчання у школі

 Програма формує в дитині базові знання, вміння та навички, необхідні для навчання у школі. Відбувається ознайомлення із навколишнім світом, формуються елементарні математичні уявлення, розвиваються мовлення та навички комунікації. Ми також надаємо соціально-психологічний супровід родинам та дітям під час навчання у школі.

Працетерапія

Одна із базових програм центру «Джерело», яка сприяє формуванню навичок самообслуговування, користування кухонним приладдям, побутовою технікою. Вона допомагає підвищити рівень самостійності, розвиває функції дрібної моторики. Ми навчаємо дітей способам приготування простих страв із дотриманням послідовності та технології.

Оголошення