Поведінкова терапія

Поведінкова  терапія - це інтенсивна навчальна програма, яка грунтується на поведінкових технологіях і методах навчання. 

Вона формує та розвиває соціальні взаємини, покращує поведінку, розвиває комунікативні навички та вміння дотримуватись правил і норм у суспільстві, допомагає зрозуміти принцип почерговості.

Це принцип заохочення бажаної поведінки, моделювання, розбиття бажаної поведінки на ланцюжок менших фрагментів. 

Використовується під час формування соціальних та побутових навичок,  у самообслуговуванні.

Загальні засади, на яких базується поведінкова терапія:

1. Спостереження за нетиповою поведінкою (поведінковий аналіз);

2. Визначення найефективніших способів впливу на подолання нетипової поведінки: заохочень, ігнорування, покарання, тайм-ауту, візуального графіку, дошки з правилами.

3. Складання поведінкового плану втручання;

4. Надання консультацій  батькам, працівникам групи та усім фахівцям, які працюють з дитиною з питань поведінкових труднощів та методів їх подолання.

5. Надання ряду рекомендацій для оптимізації та покращення процесу навчання та виконання індивідуальної програми реабілітації:

- облаштування простору, в якому перебуває дитина відповідним чином для того, щоб це не провокувало виникнення нетипових проявів поведінки;

- підбір відповідних вправ та занять;

 - покращення процесу сприйняття інформації завдяки вивченню правил поведінки у групі та за її межами;

- застосування альтернативного спілкування (піктограм, фото предметів візуальних режимних графіків, робочих станцій тощо) задля покращення рівня сприймання дитиною інформації з оточуючого середовища, як вдома так і в установі, у якій вона перебуває.

6. Навчання персоналу методам дискретного навчання. Цей метод базується на принципах прикладного аналізу поведінки (ПАП).

Оголошення