Садок-школа

Відділення соціально-педагогічної та психологічної реабілітації «Садок-школа»

 

Дане відділення Центру «Джерело» щоденно проводить спеціальні навчальні, психологічні та реабілітаційні програми більш ніж для 100-та дітей із неповносправністю віком від 3 до 18 років.

Здійснюючи діагностику та аналіз потреб кожної дитини, у тісній співпраці з батьками складається індивідуальний план реабілітації, відповідно до її індивідуальних можливостей. Ми проводимо групові та індивідуальні заняття, навчання та супровід батьків, волонтерів і фахівців. Участь дитини із неповносправністю у програмах відділення Школи-садку  сприяє розвитку, навчанню,  досягненню самостійності, покращенню фізичного стану та виявленнню індивідуальних здібностей Вашої дитини.

Ми сприймаємо і любимо кожну дитину такою, якою вона є. Такий підхід допомагає їй розкритися у повній мірі.

Навчання у Центрі «Джерело» проходить у винятковій атмосфері розуміння, без стресів, із тісною співпрацею з батьками та дарує нашим вихованцям багато позитивних вражень.


У відділенні Школи-садка є чотири групи для дітей дошкільного віку та три групи для дітей шкільного віку. В середньому, у кожній групі навчається 12-16 дітей. Вікова градація для груп дошкільного віку становить від 3 до 10 років, для груп шкільного віку – 10 – 18 років.

Садок


У Садку діють чотири групи для дітей дошкільного віку: «Ангелятко», «Квітничок», «Малятко» та «Сонечко».


«Ангелятко» – це  група для дітей дошкільного віку із розладами спектру аутизму, затримкою психомовного розвитку та генетичними розладами.

Заняття у групі спрямовані на підготовку дітей до навчання у школі, формування елементарних математичних уявлень, ознайомлення із навколишнім світом. Невід’ємною частиною навчання є активна ігрова та образотворча діяльність. Окрім цього, ми проводимо заняття за методикою робочих станцій. Одним із пріоритетних напрямків діяльності є формування навичок комунікації та взаємодії у колективі. Діти відвідують як індивідуальні так і підгрупові заняття  із психологічної корекції, логопедії, музики.

Працівники групи: вчитель-реабілітолог, асистент вчителя-реабілітолога та соціальний працівник.«Квітничок» – це група для дітей дошкільного віку із розладами спектру аутизму, розумовою відсталістю, гіперактивним розладом із дефіцитом уваги (ГРДУ) та поведінковими проблемами. 

Діяльність у групі спрямована на формування розуміння зверненого мовлення, виконання вказівок, сприйняття оточуючого середовища та адаптації до нього. Враховуючи те, що діти із цієї групи обмежено сприймають оточуючий світ, ми застосовуємо такі методи навчання та виховання, які націлені на розвиток психічних процесів, соціальний та пізнавальний розвиток. Ми залучаємо дітей до групових занять, метою яких є створення умов для встановлення контакту між дітьми та взаємодії один із одним. Також проводимо індивідуальні та підгрупові заняття із корекції проблемної поведінки та розвитку навичок комунікації.

Працівники групи: вчитель-реабілітолог, асистент вчителя-реабілітолога та соціальний працівник.


«Малятко» – це група для дітей дошкільного віку із ДЦП та іншими порушеннями опорно-рухового апарату.

Заняття в групі спрямовані на підготовку дітей до навчання у школі, формування елементарних математичних уявлень, ознайомлення із навколишнім світом. Успішно проводимо образотворчу діяльність. Підгрупові заняття із сенсорної інтеграції, казкотерапії, а також індивідуальні заняття із психологом, логопедом та фізичним реабілітологом складають невід’ємну частину навчання. Особливу увагу приділяємо заняттям із самообслуговування з метою формування життєвоважливих навичок та самостійності дітей у побуті. Окрім цього, діти приймають активну участь у різноманітних святах та розвагах.

Працівники групи: вчитель-реабілітолог, асистент вчителя-реабілітолога, фізичний реабілітолог та соціальний працівник.


«Сонечко» – це група для дітей дошкільного віку із комплексними порушеннями.

Пріоритетним напрямком корекційно-розвиваючої діяльності є сенсорна інтеграція, яка дозволяє підсилити вплив оточуючого середовища на дитину, розвиває сенсорні відчуття, загальну та дрібну моторику, допомагає встановити контакт із іншими дітьми. Регулярно проводимо підгрупові заняття із: самообслуговування, які сприяють формуванню повсякденних навичок та вмінь; казкотерапії,  метою яких  є формування емоційно-вольової сфери  і поведінки; образотворчої та ігрової діяльності. Також, одним із важливих напрямків діяльності є фізична реабілітація у формі підгрупових та індивідуальних занять. 

Працівники групи: вчитель-реабілітолог, асистент вчителя-реабілітолога, фізичний реабілітолог та соціальний працівник.

Школа


У Школі діють три групи для дітей шкільного віку: «Мудрагелики», «Дзвіночок» та «Усмішка».


«Мудрагелики» – це група для дітей шкільного віку із ДЦП та порушеннями інтелектуального розвитку. 

Пріоритетними напрямками роботи в групі є розвиток комунікативних навичок, фізична реабілітація, формування навичок самообслуговування. Особливу увагу приділяємо заняттям із самообслуговування та працетерапії,  метою яких є формування самостійності у побуті та  застосування набутих навичок і вмінь у повсякденному житті.  Практикуємо індивідуальні та групові заняття із фізичним реабілітологом, логопедом, практичним психологом, музичним керівником. Діти активно залучені до театральної діяльності, результатом якої є показ театральних вистав.

Працівники групи: вчитель-реабілітолог, асистент вчителя-реабілітолога, фізичний реабілітолог та соціальний працівник.

 

«Дзвіночок» – це група для дітей шкільного віку із комплексними порушеннями: ДЦП, синдромом Дауна, ГРДУ, розумовою відсталістю. 

Діяльність у групі проводиться відповідно до індивідуальних можливостей дитини та спрямована на фізичний, соціальний, пізнавальний і психологічний розвиток. Група працює за методикою М. Монтессорі. Ми також проводимо заняття із сенсорної інтеграції, фізичної реабілітації, продуктивних видів діяльності, музики. Важливим напрямком діяльності є соціально-побутова адаптація, взаємодія із  іншими людьми та інтеграція в суспільство. 

Працівники групи: вчитель-реабілітолог, асистент вчителя-реабілітолога, фізичний реабілітолог та соціальний працівник.


«Усмішка» – це група для дітей шкільного віку із розладами спектру  аутизму, поведінковими розладами та розумовою відсталістю.

Робота в групі спрямована на формування навичок самообслуговування, соціальну адаптацію, взаємодію у колективі, вивчення правил поведінки у громадських місцях. Велику увагу приділяємо розвитку сенсорних відчуттів та розвитку дрібної моторики через предметну діяльність, формуванню навичок спілкування шляхом використання елементів альтернативного комунікування та мови жестів.

Працівники групи: вчитель-реабілітолог, асистент вчителя-реабілітолога та соціальний працівник.
Оголошення