Board Members

Kateryna Horokhovska - (Board Chair)

Lyudmyla Annych 

Halyna Herasym 

Yaroslav Hrybalskyy

Kateryna Kit-Sadova  

Natalia Klymovska 

Oleh Romanchuk 

Yaroslav Rushchyshyn 

Fr.Yuriy Sakvuk

Kostyantyn Shumskyy 

Natalya Skrypka 

Lyubomyr Tarnovskyy 

Oksana Vyniarska 

Advert